ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "computer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    computer

    ทับศัพท์เป็น คอมพิวเตอร์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale