ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "comedy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    comedy

    ทับศัพท์เป็น คอมเมดี้

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "comedy"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
compactคอมแพกต์
commentคอมเมนต์
e-commerceอีคอมเมิร์ซ
compressorคอมเพรสเซอร์
compilerคอมไพเลอร์
complementคอมพลีเมนต์
commutatorคอมมิวเทเตอร์