ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "code"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    code

    ทับศัพท์เป็น โค้ด

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale