ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "chill"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    chill

    ทับศัพท์เป็น ชิล

    อื่น ๆ ความรู้สึกสบายๆ

    คำทับศัพท์