ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "caption"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    caption

    ทับศัพท์เป็น แคปชัน

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale