ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "cake"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    cake

    ทับศัพท์เป็น เค้ก

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale