ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "business"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    business

    ทับศัพท์เป็น บิสเนส

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "business"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
bitบิต
busyบิซี
beautyบิวตี
bissauบิสเซา
cubicคิวบิก
kilobitกิโลบิต
debitเดบิต
jubileeจูบิลี
mozambiqueโมซัมบิก