ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "built-in"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    built-in

    ทับศัพท์เป็น บิลต์อิน

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale