ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Brochure"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Brochure

    ทับศัพท์เป็น โบรชัวร์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "Brochure"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
bolognaโบโลนญา
bowlingโบว์ลิง
boulderโบลเดอร์
parabolaพาราโบลา