ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "broccoli"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  broccoli

  ทับศัพท์เป็น บรอกโคลี

  อื่น ๆ บรอคโคลี

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale