ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "bowling"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    bowling

    ทับศัพท์เป็น โบว์ลิง

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "bowling"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
brochureโบรชัวร์
bolognaโบโลนญา
boulderโบลเดอร์
parabolaพาราโบลา