ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "body"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  body

  ทับศัพท์เป็น บอดี

  อื่น ๆ บอดี้

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "body"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
dดี
normandyนอร์มังดี
degreeดีกรี
designดีไซน์
daemonดีมอน
detoxดีท็อกซ์
cd-romซีดีรอม
sultan saladinศอลาฮุดดีน