ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "battery"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    battery

    ทับศัพท์เป็น แบตเตอรี่

    อื่น ๆ แบตเตอรี

    คำทับศัพท์