ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "battery"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  battery

  ทับศัพท์เป็น แบตเตอรี่

  อื่น ๆ แบตเตอรี

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale