ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "BASIC"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  BASIC

  ทับศัพท์เป็น เบสิก (ภาษา)

  อื่น ๆ เบสิค

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "BASIC"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
algolอัลกอล (ภาษา)
javaจาวา (ภาษา)
cobolโคบอล (ภาษา)
fortranฟอร์แทรน (ภาษา)
greekกรีก (ชาว, ภาษา)