ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "bank"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bank

  ทับศัพท์เป็น แบงก์

  อื่น ๆ แบงค์

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale