ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "bandwidth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  bandwidth

  ทับศัพท์เป็น แบนด์วิดท์

  อื่น ๆ แบนด์วิดธ์ แบนด์วิดต์ แบนด์วิธ

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale