ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "Attribute"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Attribute

    ทับศัพท์เป็น แอตทริบิวต์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale