ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "application"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  application

  ทับศัพท์เป็น แอปพลิเคชัน

  อื่น ๆ แอพพลิเคชัน

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale