ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "application"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    application

    ทับศัพท์เป็น แอปพลิเคชัน

    อื่น ๆ แอพพลิเคชัน

    คำทับศัพท์