ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "app"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    app

    ทับศัพท์เป็น แอป

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "app"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
applicationแอปพลิเคชัน
web applicationเว็บแอปพลิเคชัน
appletแอปเพล็ต
appleแอปเปิล
azimuthแอซิมัท
aaronแอรอน
analogueแอนะล็อก
asciiแอสกี
analogแอนะล็อก