ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "apartment"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  apartment

  ทับศัพท์เป็น อะพาร์ตเมนต์

  อื่น ๆ นิยมเขียนเป็น "อพาร์ตเมนต์" แต่ราชบัณฑิตยสภาระบุว่า อะพาร์ตเมนต์ เป็นการทับศัพท์ที่ถูกต้อง

  http://www.royin.go.th/?knowledges=คอนโด-๒๒-เมษายน-๒๕๕๑

  คำทับศัพท์

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "apartment"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
commentคอมเมนต์
argumentอาร์กิวเมนต์
treatmentทรีตเมนต์
complementคอมพลีเมนต์
segmentเซกเมนต์