ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "analog"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    analog

    ทับศัพท์เป็น แอนะล็อก

    อื่น ๆ อะนาล็อก, อนาล็อก

    คำทับศัพท์

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "analog"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
analogueแอนะล็อก
appletแอปเพล็ต
appแอป
appleแอปเปิล
azimuthแอซิมัท
aaronแอรอน
asciiแอสกี
aerosphereแอโรสเฟียร์
antiochแอนติออก