ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "ALGOL"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ALGOL

    ทับศัพท์เป็น อัลกอล (ภาษา)

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ALGOL"   ได้แก่

คำศัพท์ทับศัพท์เป็น
basicเบสิก (ภาษา)
javaจาวา (ภาษา)
cobolโคบอล (ภาษา)
fortranฟอร์แทรน (ภาษา)
greekกรีก (ชาว, ภาษา)