ค้นหาคำทับศัพท์

คำศัพท์ "airfoil"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    airfoil

    ทับศัพท์เป็น แอร์ฟอยล์

    คำทับศัพท์

    Listen to voicemalefemale