ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร K

คำทับศัพท์ มีดังรายการต่อไปนี้

K

ทับศัพท์เป็น เค

kaersutite

ทับศัพท์เป็น เคอร์ซูไทต์

Kansas

ทับศัพท์เป็น แคนซัส

key

ทับศัพท์เป็น คีย์

khartoum

ทับศัพท์เป็น คาร์ทูม

kick-down

ทับศัพท์เป็น คิกดาวน์

kilobaud

ทับศัพท์เป็น กิโลบอด

kilobit

ทับศัพท์เป็น กิโลบิต

kilobyte

ทับศัพท์เป็น กิโลไบต์

kilocycle

ทับศัพท์เป็น กิโลไซเคิล

kilohertz

ทับศัพท์เป็น กิโลเฮิร์ต

King

ทับศัพท์เป็น คิง

knight

ทับศัพท์เป็น ไนต์

knock

ทับศัพท์เป็น น็อก

Kolmogorov

ทับศัพท์เป็น คอลโมโกรอฟ

Kuwait

ทับศัพท์เป็น คูเวต


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ