ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร J

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร J

คำทับศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

J

ทับศัพท์เป็น เจ

jack

ทับศัพท์เป็น แจ็ก

jacket

ทับศัพท์เป็น แจ็กเก็ต

jackpot

ทับศัพท์เป็น แจ็กพอต

James

ทับศัพท์เป็น เจมส์

Java

ทับศัพท์เป็น จาวา (ภาษา)

JavaScript

ทับศัพท์เป็น จาวาสคริปต์

jeans

ทับศัพท์เป็น ยีนส์

Jerusalem

ทับศัพท์เป็น เยรูซาเลม

Jesus

ทับศัพท์เป็น พระเยซู

Jesus of Nazareth

ทับศัพท์เป็น เยซูแห่งนาซาเร็ธ

Jet ski

ทับศัพท์เป็น เจ็ตสกี

Jim

ทับศัพท์เป็น จิม

job

ทับศัพท์เป็น จ็อบ

Joe

ทับศัพท์เป็น โจ

Johnson

ทับศัพท์เป็น จอห์นสัน

Joseph

ทับศัพท์เป็น โยเซฟ

JPEG

ทับศัพท์เป็น เจเพ็ก

Jsp

ทับศัพท์เป็น เจเอสพี

jubilee

ทับศัพท์เป็น จูบิลี

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ