ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร I

คำทับศัพท์ - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

I

ทับศัพท์เป็น ไอ

Icon

ทับศัพท์เป็น รูปสัญลักษณ์ หรือ ไอคอน (ศิลปะ)

image

ทับศัพท์เป็น อิมเมจ

Import

ทับศัพท์เป็น อิมพอร์ต

import

ทับศัพท์เป็น อิมพอร์ต

impulse

ทับศัพท์เป็น อิมพัลส์

India

ทับศัพท์เป็น อินเดีย

Indian

ทับศัพท์เป็น (ชาว) อินเดีย

indicatrix

ทับศัพท์เป็น อินดิเคทริกซ์

infrared

ทับศัพท์เป็น อินฟราเรด

infrastructure

ทับศัพท์เป็น อินฟราสตรักเตอร์

input

ทับศัพท์เป็น อินพุต

integral

ทับศัพท์เป็น อินทิกรัล

intercom

ทับศัพท์เป็น อินเตอร์คอม

internet

ทับศัพท์เป็น อินเทอร์เน็ต

interpreter

ทับศัพท์เป็น อินเทอร์พรีเตอร์

intranet

ทับศัพท์เป็น อินทราเน็ต

ion

ทับศัพท์เป็น ไอออน

Ireland

ทับศัพท์เป็น ไอร์แลนด์

Irish

ทับศัพท์เป็น (ชาว) ไอร์แลนด์

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ