ค้นหาคำทับศัพท์

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร H

คำทับศัพท์ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

H

ทับศัพท์เป็น เอช

Haematite

ทับศัพท์เป็น ฮีมาไทต์

haemoglobin

ทับศัพท์เป็น เฮโมโกลบิน

ham

ทับศัพท์เป็น แฮม

Hampshire

ทับศัพท์เป็น แฮมป์เชอร์

hand made

ทับศัพท์เป็น แฮนด์เมด

harddisk

ทับศัพท์เป็น ฮาร์ดดิสก์

hardware

ทับศัพท์เป็น ฮาร์ดแวร์

harmonic

ทับศัพท์เป็น ฮาร์มอนิก

harsh

ทับศัพท์เป็น ฮาร์ช

hash

ทับศัพท์เป็น แฮช

heap

ทับศัพท์เป็น ฮีป

heapsort

ทับศัพท์เป็น ฮีปซอร์ต

heart

ทับศัพท์เป็น ฮาร์ต

Hebrew

ทับศัพท์เป็น ฮีบรู

heir

ทับศัพท์เป็น แอร์

helicopter

ทับศัพท์เป็น เฮลิคอปเตอร์

helix

ทับศัพท์เป็น ฮีลิกซ์

hertz

ทับศัพท์เป็น เฮิรตซ์

hi-fi

ทับศัพท์เป็น ไฮไฟ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ