ค้นหาคำทับศัพท์

ทั้งหมด
คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร F

คำทับศัพท์ หมวดตัวอักษร F

คำทับศัพท์ - หน้า 1/3 มีดังรายการต่อไปนี้

F

ทับศัพท์เป็น เอฟ

facebook

ทับศัพท์เป็น เฟซบุ๊ก

factor

ทับศัพท์เป็น แฟกเตอร์

factorial

ทับศัพท์เป็น แฟกทอเรียล

fashion

ทับศัพท์เป็น แฟชั่น

fast

ทับศัพท์เป็น ฟาสต์

fax (โทรสาร)

ทับศัพท์เป็น แฟกซ์

feed back

ทับศัพท์เป็น ฟีดแบ็ก

feudal

ทับศัพท์เป็น ฟิวดัล

fiber, fibre (เส้นใย)

ทับศัพท์เป็น ไฟเบอร์

fiberglass (ใยแก้ว)

ทับศัพท์เป็น ไฟเบอร์กลาสส์

fiberphone

ทับศัพท์เป็น ไฟเบอร์โฟน

FIFO

ทับศัพท์เป็น ไฟโฟ

file (แฟ้ม)

ทับศัพท์เป็น ไฟล์

film

ทับศัพท์เป็น ฟิล์ม

firewall

ทับศัพท์เป็น ไฟร์วอลล์

firmware

ทับศัพท์เป็น เฟิร์มแวร์

first

ทับศัพท์เป็น เฟิสต์

flat

ทับศัพท์เป็น แฟลต

fleur-de-lis

ทับศัพท์เป็น เฟลอร์เดอลีส์

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำทับศัพท์ หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ