Antonym 147 คำศัพท์ที่ตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

Antonym 147 คำศัพท์ที่ตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

รวม 147 คำตรงข้าม ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. กระท่อม
  ตรงข้ามกับ ปราสาท
 2. กลม
  ตรงข้ามกับ เบี้ยว
 3. กลัว
  ตรงข้ามกับ กล้า
 4. กลางคืน
  ตรงข้ามกับ กลางวัน
 5. กลืน
  ตรงข้ามกับ คาย
 6. กว้าง
  ตรงข้ามกับ แคบ
 7. กำ
  ตรงข้ามกับ แบ
 8. กำไร
  ตรงข้ามกับ ขาดทุน
 9. ก่อน
  ตรงข้ามกับ หลัง
 10. ก้ม
  ตรงข้ามกับ เงย
 11. ก้าวหน้า
  ตรงข้ามกับ ถอยหลัง
 12. ขม
  ตรงข้ามกับ หวาน
 13. ขยัน
  ตรงข้ามกับ เกียจคร้าน
 14. ขวา
  ตรงข้ามกับ ซ้าย
 15. ขอ
  ตรงข้ามกับ ให้
 16. ขาด
  ตรงข้ามกับ เกิน
 17. ขาดแคลน
  ตรงข้ามกับ เหลือเฟือ
 18. ขาย
  ตรงข้ามกับ ซื้อ
 19. ขาว
  ตรงข้ามกับ ดำ
 20. ขึ้น
  ตรงข้ามกับ ลง
 21. ขุด
  ตรงข้ามกับ กลบ
 22. ขุ่น
  ตรงข้ามกับ ใส
 23. ข้างขึ้น
  ตรงข้ามกับ ข้างแรม
 24. ข้างหลัง
  ตรงข้ามกับ ข้างหน้า
 25. คดโกง
  ตรงข้ามกับ ซื่อสัตย์
 26. คม
  ตรงข้ามกับ ทื่อ
 27. คว่ำ
  ตรงข้ามกับ หงาย
 28. คุณ
  ตรงข้ามกับ โทษ
 29. ค่ำ
  ตรงข้ามกับ เช้า
 30. ง่าย
  ตรงข้ามกับ ยาก
 31. จน
  ตรงข้ามกับ รวย
 32. จม
  ตรงข้ามกับ ลอย
 33. จริง
  ตรงข้ามกับ เท็จ
 34. จอด
  ตรงข้ามกับ แล่น
 35. จับ
  ตรงข้ามกับ ปล่อย
 36. จาง
  ตรงข้ามกับ เข้ม
 37. จืด
  ตรงข้ามกับ เค็ม
 38. ฉลาด
  ตรงข้ามกับ โง่
 39. ชม
  ตรงข้ามกับ ติ
 40. ชอบ
  ตรงข้ามกับ ชัง
 41. ช้า
  ตรงข้ามกับ เร็ว
 42. ดำ
  ตรงข้ามกับ ขาว
 43. ดี
  ตรงข้ามกับ เลว
 44. ดีใจ
  ตรงข้ามกับ เสียใจ
 45. ดื้อ
  ตรงข้ามกับ ว่าง่าย
 46. ตกลง
  ตรงข้ามกับ ปฏิเสธ
 47. ตรง
  ตรงข้ามกับ คด
 48. ตอบ
  ตรงข้ามกับ ถาม
 49. ตาย
  ตรงข้ามกับ ฟื้น
 50. ตื่น
  ตรงข้ามกับ หลับ
 51. ต้น
  ตรงข้ามกับ ปลาย
 52. ถาม
  ตรงข้ามกับ ตอบ
 53. ถูก
  ตรงข้ามกับ ไม่
 54. ถูกต้อง
  ตรงข้ามกับ ไม่
 55. ถูกแล้ว
  ตรงข้ามกับ ไม่
 56. ทะลึ่ง
  ตรงข้ามกับ สุภาพ
 57. นาน
  ตรงข้ามกับ เร็ว
 58. บาย
  ตรงข้ามกับ ใช่
 59. บิด
  ตรงข้ามกับ ตรง
 60. บุญ
  ตรงข้ามกับ บาป
 61. บ่
  ตรงข้ามกับ ใช่
 62. บ้า
  ตรงข้ามกับ ดี
 63. ประหยัด
  ตรงข้ามกับ ฟุ่มเฟือย
 64. ปลิ้นปล้อน
  ตรงข้ามกับ จริงจัง
 65. ปัก
  ตรงข้ามกับ ถอน
 66. พระ
  ตรงข้ามกับ มาร
 67. พาล
  ตรงข้ามกับ บัณฑิต
 68. มั่น
  ตรงข้ามกับ โลเล
 69. มา
  ตรงข้ามกับ ไป
 70. มาก
  ตรงข้ามกับ น้อย
 71. มิตร
  ตรงข้ามกับ ศัตรู
 72. มืด
  ตรงข้ามกับ สว่าง
 73. ยาว
  ตรงข้ามกับ สั้น
 74. ยิ้ม
  ตรงข้ามกับ บึ้ง
 75. ยืด
  ตรงข้ามกับ หด
 76. ยืน
  ตรงข้ามกับ นั่ง
 77. ยุ่ง
  ตรงข้ามกับ เรียบ
 78. รวย
  ตรงข้ามกับ จน
 79. ร้อน
  ตรงข้ามกับ เย็น
 80. วิ่ง
  ตรงข้ามกับ หยุด
 81. ศิษย์
  ตรงข้ามกับ อาจารย์
 82. สกปรก
  ตรงข้ามกับ สะอาด
 83. สมหวัง
  ตรงข้ามกับ ผิดหวัง
 84. สรรเสริญ
  ตรงข้ามกับ นินทา
 85. สร้างสรรค์
  ตรงข้ามกับ ทำลาย
 86. สวม
  ตรงข้ามกับ ถอด
 87. สวย
  ตรงข้ามกับ ขี้เหร่
 88. สว่าง
  ตรงข้ามกับ ดำ
 89. สะอาด
  ตรงข้ามกับ สกปรก
 90. สั่น
  ตรงข้ามกับ นิ่ง
 91. สามัคคี
  ตรงข้ามกับ แตกแยก
 92. สาว
  ตรงข้ามกับ หนุ่ม
 93. สุข
  ตรงข้ามกับ ทุกข์
 94. สุจริต
  ตรงข้ามกับ ทุจริต
 95. สุภาพ
  ตรงข้ามกับ หยาบคาย
 96. สูง
  ตรงข้ามกับ ต่ำ
 97. หงอ
  ตรงข้ามกับ กร่าง
 98. หมด
  ตรงข้ามกับ มี
 99. หยาบ
  ตรงข้ามกับ ละเอียด
 100. หยาบคาย
  ตรงข้ามกับ อ่อนหวาน
 101. หลุด
  ตรงข้ามกับ ติด
 102. หล่อ
  ตรงข้ามกับ อัปลักษณ์
 103. หวาน
  ตรงข้ามกับ ขม
 104. หอม
  ตรงข้ามกับ เหม็น
 105. หัวเราะ
  ตรงข้ามกับ ร้องไห้
 106. หิว
  ตรงข้ามกับ อิ่ม
 107. หื่อ
  ตรงข้ามกับ ใช่
 108. อำพราง
  ตรงข้ามกับ เปิดเผย
 109. อ้วน
  ตรงข้ามกับ ผอม
 110. เกิด
  ตรงข้ามกับ ตาย
 111. เข้า
  ตรงข้ามกับ ออก
 112. เงียบ
  ตรงข้ามกับ ดัง
 113. เฉย
  ตรงข้ามกับ โวยวาย
 114. เชื่องช้า
  ตรงข้ามกับ คล่องแคล่ว
 115. เด็ก
  ตรงข้ามกับ ผู้ใหญ่
 116. เบา
  ตรงข้ามกับ หนัก
 117. เปราะ
  ตรงข้ามกับ เหนียว
 118. เปรี้ยว
  ตรงข้ามกับ เค็ม
 119. เปียก
  ตรงข้ามกับ แห้ง
 120. เมื่อวาน
  ตรงข้ามกับ วันนี้
 121. เย็น
  ตรงข้ามกับ เช้า
 122. เรียบร้อย
  ตรงข้ามกับ ลุ่มล่าม
 123. เศรษฐี
  ตรงข้ามกับ ยาจก
 124. เศร้า
  ตรงข้ามกับ เบิกบาน
 125. แก่
  ตรงข้ามกับ เด็ก
 126. แข็ง
  ตรงข้ามกับ นิ่ม
 127. แข็งแรง
  ตรงข้ามกับ อ่อนแอ
 128. แจ้ง
  ตรงข้ามกับ มืด
 129. แดง
  ตรงข้ามกับ ดำ
 130. แน่น
  ตรงข้ามกับ หลวม
 131. แพ้
  ตรงข้ามกับ ชนะ
 132. แม่
  ตรงข้ามกับ พ่อ
 133. แหลม
  ตรงข้ามกับ ทู่
 134. แห้ง
  ตรงข้ามกับ เปียก
 135. โต
  ตรงข้ามกับ เล็ก
 136. โน
  ตรงข้ามกับ ใช่
 137. โล่ง
  ตรงข้ามกับ รก
 138. ใกล้
  ตรงข้ามกับ ไกล
 139. ใจดี
  ตรงข้ามกับ ใจร้าย
 140. ใช่
  ตรงข้ามกับ ไม่
 141. ใส
  ตรงข้ามกับ ดำ
 142. ใส่
  ตรงข้ามกับ ถอด
 143. ใหม่
  ตรงข้ามกับ เก่า
 144. ไกล
  ตรงข้ามกับ ใกล้
 145. ไป
  ตรงข้ามกับ มา
 146. ไม่
  ตรงข้ามกับ ใช่
 147. ไม่เอา
  ตรงข้ามกับ ใช่

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำตรงข้ามทั้ง 147 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำตรงข้าม ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน