ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 145 คำ

คำตรงข้าม ในภาษาไทยที่นิยมใช้งาน และค้นหาบ่อย รวมไว้ครบถ้วน

รวมตัวอย่างของ คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 145 คำ
 1. ก้ม

  ตรงข้ามกับ เงย

 2. กระท่อม

  ตรงข้ามกับ ปราสาท

 3. กลม

  ตรงข้ามกับ เบี้ยว

 4. กลัว

  ตรงข้ามกับ กล้า

 5. กลางคืน

  ตรงข้ามกับ กลางวัน

 6. กลืน

  ตรงข้ามกับ คาย

 7. กว้าง

  ตรงข้ามกับ แคบ

 8. ก่อน

  ตรงข้ามกับ หลัง

 9. ก้าวหน้า

  ตรงข้ามกับ ถอยหลัง

 10. กำ

  ตรงข้ามกับ แบ

 11. กำไร

  ตรงข้ามกับ ขาดทุน

 12. เกิด

  ตรงข้ามกับ ตาย

 13. แก่

  ตรงข้ามกับ เด็ก

 14. ใกล้

  ตรงข้ามกับ ไกล

 15. ไกล

  ตรงข้ามกับ ใกล้

 16. ขม

  ตรงข้ามกับ หวาน

 17. ขยัน

  ตรงข้ามกับ เกียจคร้าน

  กลุ่มคำตรงข้าม นิสัย

 18. ขวา

  ตรงข้ามกับ ซ้าย

 19. ขอ

  ตรงข้ามกับ ให้

 20. ข้างขึ้น

  ตรงข้ามกับ ข้างแรม

 21. ข้างหลัง

  ตรงข้ามกับ ข้างหน้า

 22. ขาด

  ตรงข้ามกับ เกิน

 23. ขาดแคลน

  ตรงข้ามกับ เหลือเฟือ

 24. ขาย

  ตรงข้ามกับ ซื้อ

 25. ขาว

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 26. ขึ้น

  ตรงข้ามกับ ลง

 27. ขุด

  ตรงข้ามกับ กลบ

 28. ขุ่น

  ตรงข้ามกับ ใส

  กลุ่มคำตรงข้าม การมองเห็น

 29. เข้า

  ตรงข้ามกับ ออก

 30. แข็ง

  ตรงข้ามกับ นิ่ม

 31. แข็งแรง

  ตรงข้ามกับ อ่อนแอ

 32. คดโกง

  ตรงข้ามกับ ซื่อสัตย์

 33. คม

  ตรงข้ามกับ ทื่อ

 34. คว่ำ

  ตรงข้ามกับ หงาย

 35. ค่ำ

  ตรงข้ามกับ เช้า

 36. คุณ

  ตรงข้ามกับ โทษ

 37. ง่าย

  ตรงข้ามกับ ยาก

 38. เงียบ

  ตรงข้ามกับ ดัง

 39. จน

  ตรงข้ามกับ รวย

 40. จม

  ตรงข้ามกับ ลอย

 41. จริง

  ตรงข้ามกับ เท็จ

 42. จอด

  ตรงข้ามกับ แล่น

 43. จับ

  ตรงข้ามกับ ปล่อย

 44. จาง

  ตรงข้ามกับ เข้ม

 45. จืด

  ตรงข้ามกับ เค็ม

 46. แจ้ง

  ตรงข้ามกับ มืด

 47. ใจดี

  ตรงข้ามกับ ใจร้าย

 48. ฉลาด

  ตรงข้ามกับ โง่

 49. เฉย

  ตรงข้ามกับ โวยวาย

 50. ชม

  ตรงข้ามกับ ติ

 51. ชอบ

  ตรงข้ามกับ ชัง

 52. ช้า

  ตรงข้ามกับ เร็ว

 53. เชื่องช้า

  ตรงข้ามกับ คล่องแคล่ว

 54. ใช่

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 55. ดำ

  ตรงข้ามกับ ขาว

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 56. ดี

  ตรงข้ามกับ เลว

 57. ดีใจ

  ตรงข้ามกับ เสียใจ

 58. ดื้อ

  ตรงข้ามกับ ว่าง่าย

 59. เด็ก

  ตรงข้ามกับ ผู้ใหญ่

 60. แดง

  ตรงข้ามกับ ดำ

 61. ตกลง

  ตรงข้ามกับ ปฏิเสธ

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 62. ต้น

  ตรงข้ามกับ ปลาย

 63. ตรง

  ตรงข้ามกับ คด

 64. ตอบ

  ตรงข้ามกับ ถาม

 65. ตาย

  ตรงข้ามกับ ฟื้น

 66. ตื่น

  ตรงข้ามกับ หลับ

 67. โต

  ตรงข้ามกับ เล็ก

 68. ถาม

  ตรงข้ามกับ ตอบ

 69. ถูก

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 70. ถูกต้อง

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 71. ถูกแล้ว

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 72. ทะลึ่ง

  ตรงข้ามกับ สุภาพ

 73. นาน

  ตรงข้ามกับ เร็ว

 74. แน่น

  ตรงข้ามกับ หลวม

 75. โน

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 76. บ่

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 77. บ้า

  ตรงข้ามกับ ดี

 78. บาย

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 79. บิด

  ตรงข้ามกับ ตรง

 80. บุญ

  ตรงข้ามกับ บาป

 81. เบา

  ตรงข้ามกับ หนัก

 82. ประหยัด

  ตรงข้ามกับ ฟุ่มเฟือย

 83. ปลิ้นปล้อน

  ตรงข้ามกับ จริงจัง

 84. ปัก

  ตรงข้ามกับ ถอน

 85. เปราะ

  ตรงข้ามกับ เหนียว

 86. เปรี้ยว

  ตรงข้ามกับ เค็ม

 87. เปียก

  ตรงข้ามกับ แห้ง

 88. ไป

  ตรงข้ามกับ มา

 89. พระ

  ตรงข้ามกับ มาร

 90. พาล

  ตรงข้ามกับ บัณฑิต

 91. แพ้

  ตรงข้ามกับ ชนะ

 92. มา

  ตรงข้ามกับ ไป

 93. มาก

  ตรงข้ามกับ น้อย

 94. มิตร

  ตรงข้ามกับ ศัตรู

 95. มืด

  ตรงข้ามกับ สว่าง

 96. เมื่อวาน

  ตรงข้ามกับ วันนี้

 97. แม่

  ตรงข้ามกับ พ่อ

 98. ไม่

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 99. ไม่เอา

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 100. ยาว

  ตรงข้ามกับ สั้น

 101. ยิ้ม

  ตรงข้ามกับ บึ้ง

 102. ยืด

  ตรงข้ามกับ หด

 103. ยืน

  ตรงข้ามกับ นั่ง

 104. ยุ่ง

  ตรงข้ามกับ เรียบ

 105. เย็น

  ตรงข้ามกับ เช้า

 106. รวย

  ตรงข้ามกับ จน

 107. ร้อน

  ตรงข้ามกับ เย็น

 108. เรียบร้อย

  ตรงข้ามกับ ลุ่มล่าม

 109. โล่ง

  ตรงข้ามกับ รก

 110. วิ่ง

  ตรงข้ามกับ หยุด

 111. ศิษย์

  ตรงข้ามกับ อาจารย์

 112. เศรษฐี

  ตรงข้ามกับ ยาจก

 113. เศร้า

  ตรงข้ามกับ เบิกบาน

 114. สกปรก

  ตรงข้ามกับ สะอาด

 115. สมหวัง

  ตรงข้ามกับ ผิดหวัง

 116. สรรเสริญ

  ตรงข้ามกับ นินทา

 117. สร้างสรรค์

  ตรงข้ามกับ ทำลาย

 118. สวม

  ตรงข้ามกับ ถอด

 119. สวย

  ตรงข้ามกับ ขี้เหร่

 120. สว่าง

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 121. สะอาด

  ตรงข้ามกับ สกปรก

 122. สั่น

  ตรงข้ามกับ นิ่ง

 123. สามัคคี

  ตรงข้ามกับ แตกแยก

 124. สาว

  ตรงข้ามกับ หนุ่ม

 125. สุข

  ตรงข้ามกับ ทุกข์

 126. สุจริต

  ตรงข้ามกับ ทุจริต

 127. สุภาพ

  ตรงข้ามกับ หยาบคาย

 128. สูง

  ตรงข้ามกับ ต่ำ

 129. ใส

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 130. ใส่

  ตรงข้ามกับ ถอด

 131. หงอ

  ตรงข้ามกับ กร่าง

 132. หมด

  ตรงข้ามกับ มี

 133. หยาบ

  ตรงข้ามกับ ละเอียด

 134. หล่อ

  ตรงข้ามกับ อัปลักษณ์

 135. หลุด

  ตรงข้ามกับ ติด

 136. หวาน

  ตรงข้ามกับ ขม

 137. หอม

  ตรงข้ามกับ เหม็น

 138. หัวเราะ

  ตรงข้ามกับ ร้องไห้

 139. หิว

  ตรงข้ามกับ อิ่ม

 140. หื่อ

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 141. แห้ง

  ตรงข้ามกับ เปียก

 142. แหลม

  ตรงข้ามกับ ทู่

 143. ใหม่

  ตรงข้ามกับ เก่า

 144. อ้วน

  ตรงข้ามกับ ผอม

 145. อำพราง

  ตรงข้ามกับ เปิดเผย

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download