ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำตรงข้าม ในภาษาไทยที่นิยมใช้งาน และค้นหาบ่อย รวมไว้ครบถ้วน

รวมตัวอย่างของ คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. ก้ม

  ตรงข้ามกับ เงย

 2. กลม

  ตรงข้ามกับ เบี้ยว

 3. กลางคืน

  ตรงข้ามกับ กลางวัน

 4. กลืน

  ตรงข้ามกับ คาย

 5. กว้าง

  ตรงข้ามกับ แคบ

 6. กำ

  ตรงข้ามกับ แบ

 7. กำไร

  ตรงข้ามกับ ขาดทุน

 8. เกิด

  ตรงข้ามกับ ตาย

 9. ใกล้

  ตรงข้ามกับ ไกล

 10. ไกล

  ตรงข้ามกับ ใกล้

 11. ขม

  ตรงข้ามกับ หวาน

 12. ขยัน

  ตรงข้ามกับ เกียจคร้าน

  กลุ่มคำตรงข้าม นิสัย

 13. ข้างขึ้น

  ตรงข้ามกับ ข้างแรม

 14. ข้างหลัง

  ตรงข้ามกับ ข้างหน้า

 15. ขาดแคลน

  ตรงข้ามกับ เหลือเฟือ

 16. ขาว

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 17. ขุ่น

  ตรงข้ามกับ ใส

  กลุ่มคำตรงข้าม การมองเห็น

 18. แข็ง

  ตรงข้ามกับ นิ่ม

 19. แข็งแรง

  ตรงข้ามกับ อ่อนแอ

 20. คดโกง

  ตรงข้ามกับ ซื่อสัตย์

 21. คม

  ตรงข้ามกับ ทื่อ

 22. คว่ำ

  ตรงข้ามกับ หงาย

 23. คุณ

  ตรงข้ามกับ โทษ

 24. เงียบ

  ตรงข้ามกับ ดัง

 25. จน

  ตรงข้ามกับ รวย

 26. จริง

  ตรงข้ามกับ เท็จ

 27. จอด

  ตรงข้ามกับ แล่น

 28. จับ

  ตรงข้ามกับ ปล่อย

 29. จืด

  ตรงข้ามกับ เค็ม

 30. แจ้ง

  ตรงข้ามกับ มืด

 31. ใจดี

  ตรงข้ามกับ ใจร้าย

 32. ฉลาด

  ตรงข้ามกับ โง่

 33. ชม

  ตรงข้ามกับ ติ

 34. เชื่องช้า

  ตรงข้ามกับ คล่องแคล่ว

 35. ใช่

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 36. ดำ

  ตรงข้ามกับ ขาว

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 37. ดี

  ตรงข้ามกับ เลว

 38. ดีใจ

  ตรงข้ามกับ เสียใจ

 39. เด็ก

  ตรงข้ามกับ ผู้ใหญ่

 40. แดง

  ตรงข้ามกับ ดำ

 41. ต้น

  ตรงข้ามกับ ปลาย

 42. ตาย

  ตรงข้ามกับ ฟื้น

 43. ตื่น

  ตรงข้ามกับ หลับ

 44. โต

  ตรงข้ามกับ เล็ก

 45. ทะลึ่ง

  ตรงข้ามกับ สุภาพ

 46. นาน

  ตรงข้ามกับ เร็ว

 47. แน่น

  ตรงข้ามกับ หลวม

 48. บ้า

  ตรงข้ามกับ ดี

 49. บิด

  ตรงข้ามกับ ตรง

 50. บุญ

  ตรงข้ามกับ บาป

 51. เบา

  ตรงข้ามกับ หนัก

 52. ประหยัด

  ตรงข้ามกับ ฟุ่มเฟือย

 53. ปัก

  ตรงข้ามกับ ถอน

 54. เปราะ

  ตรงข้ามกับ เหนียว

 55. เปรี้ยว

  ตรงข้ามกับ เค็ม

 56. เปียก

  ตรงข้ามกับ แห้ง

 57. ไป

  ตรงข้ามกับ มา

 58. พระ

  ตรงข้ามกับ มาร

 59. พาล

  ตรงข้ามกับ บัณฑิต

 60. มิตร

  ตรงข้ามกับ ศัตรู

 61. มืด

  ตรงข้ามกับ สว่าง

 62. เมื่อวาน

  ตรงข้ามกับ วันนี้

 63. ไม่เอา

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 64. ยาว

  ตรงข้ามกับ สั้น

 65. ยิ้ม

  ตรงข้ามกับ บึ้ง

 66. ยืด

  ตรงข้ามกับ หด

 67. ยืน

  ตรงข้ามกับ นั่ง

 68. ยุ่ง

  ตรงข้ามกับ เรียบ

 69. รวย

  ตรงข้ามกับ จน

 70. ร้อน

  ตรงข้ามกับ เย็น

 71. เรียบร้อย

  ตรงข้ามกับ ลุ่มล่าม

 72. โล่ง

  ตรงข้ามกับ รก

 73. วิ่ง

  ตรงข้ามกับ หยุด

 74. เศรษฐี

  ตรงข้ามกับ ยาจก

 75. เศร้า

  ตรงข้ามกับ เบิกบาน

 76. สกปรก

  ตรงข้ามกับ สะอาด

 77. สรรเสริญ

  ตรงข้ามกับ นินทา

 78. สร้างสรรค์

  ตรงข้ามกับ ทำลาย

 79. สวย

  ตรงข้ามกับ ขี้เหร่

 80. สว่าง

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 81. สะอาด

  ตรงข้ามกับ สกปรก

 82. สั่น

  ตรงข้ามกับ นิ่ง

 83. สามัคคี

  ตรงข้ามกับ แตกแยก

 84. สาว

  ตรงข้ามกับ หนุ่ม

 85. สุข

  ตรงข้ามกับ ทุกข์

 86. สุจริต

  ตรงข้ามกับ ทุจริต

 87. สุภาพ

  ตรงข้ามกับ หยาบคาย

 88. สูง

  ตรงข้ามกับ ต่ำ

 89. ใส

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 90. หมด

  ตรงข้ามกับ มี

 91. หยาบ

  ตรงข้ามกับ ละเอียด

 92. หลุด

  ตรงข้ามกับ ติด

 93. หวาน

  ตรงข้ามกับ ขม

 94. หอม

  ตรงข้ามกับ เหม็น

 95. หัวเราะ

  ตรงข้ามกับ ร้องไห้

 96. หิว

  ตรงข้ามกับ อิ่ม

 97. แห้ง

  ตรงข้ามกับ เปียก

 98. แหลม

  ตรงข้ามกับ ทู่

 99. ใหม่

  ตรงข้ามกับ เก่า

 100. อ้วน

  ตรงข้ามกับ ผอม

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download