ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ

คำตรงข้าม ในภาษาไทยที่นิยมใช้งาน และค้นหาบ่อย รวมไว้ครบถ้วน

รวมตัวอย่างของ คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 100 คำ
 1. ก้ม

  ตรงข้ามกับ เงย

 2. กระท่อม

  ตรงข้ามกับ ปราสาท

 3. กลม

  ตรงข้ามกับ เบี้ยว

 4. กลัว

  ตรงข้ามกับ กล้า

 5. กลางคืน

  ตรงข้ามกับ กลางวัน

 6. กลืน

  ตรงข้ามกับ คาย

 7. กว้าง

  ตรงข้ามกับ แคบ

 8. ก้าวหน้า

  ตรงข้ามกับ ถอยหลัง

 9. กำไร

  ตรงข้ามกับ ขาดทุน

 10. ไกล

  ตรงข้ามกับ ใกล้

 11. ขม

  ตรงข้ามกับ หวาน

 12. ขยัน

  ตรงข้ามกับ เกียจคร้าน

  กลุ่มคำตรงข้าม นิสัย

 13. ข้างขึ้น

  ตรงข้ามกับ ข้างแรม

 14. ขาว

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 15. แข็ง

  ตรงข้ามกับ นิ่ม

 16. แข็งแรง

  ตรงข้ามกับ อ่อนแอ

 17. คดโกง

  ตรงข้ามกับ ซื่อสัตย์

 18. คม

  ตรงข้ามกับ ทื่อ

 19. คว่ำ

  ตรงข้ามกับ หงาย

 20. เงียบ

  ตรงข้ามกับ ดัง

 21. จับ

  ตรงข้ามกับ ปล่อย

 22. จืด

  ตรงข้ามกับ เค็ม

 23. แจ้ง

  ตรงข้ามกับ มืด

 24. ใจดี

  ตรงข้ามกับ ใจร้าย

 25. ฉลาด

  ตรงข้ามกับ โง่

 26. เฉย

  ตรงข้ามกับ โวยวาย

 27. ชม

  ตรงข้ามกับ ติ

 28. เชื่องช้า

  ตรงข้ามกับ คล่องแคล่ว

 29. ใช่

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 30. ดำ

  ตรงข้ามกับ ขาว

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 31. ดี

  ตรงข้ามกับ เลว

 32. ดีใจ

  ตรงข้ามกับ เสียใจ

 33. ดื้อ

  ตรงข้ามกับ ว่าง่าย

 34. เด็ก

  ตรงข้ามกับ ผู้ใหญ่

 35. ตาย

  ตรงข้ามกับ ฟื้น

 36. ตื่น

  ตรงข้ามกับ หลับ

 37. โต

  ตรงข้ามกับ เล็ก

 38. ถูก

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 39. ถูกต้อง

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 40. ถูกแล้ว

  ตรงข้ามกับ ไม่

  กลุ่มคำตรงข้าม ตอบรับ

 41. ทะลึ่ง

  ตรงข้ามกับ สุภาพ

 42. นาน

  ตรงข้ามกับ เร็ว

 43. แน่น

  ตรงข้ามกับ หลวม

 44. โน

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 45. บ่

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 46. บ้า

  ตรงข้ามกับ ดี

 47. บาย

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 48. บิด

  ตรงข้ามกับ ตรง

 49. บุญ

  ตรงข้ามกับ บาป

 50. เบา

  ตรงข้ามกับ หนัก

 51. ประหยัด

  ตรงข้ามกับ ฟุ่มเฟือย

 52. ปลิ้นปล้อน

  ตรงข้ามกับ จริงจัง

 53. ปัก

  ตรงข้ามกับ ถอน

 54. เปราะ

  ตรงข้ามกับ เหนียว

 55. เปรี้ยว

  ตรงข้ามกับ เค็ม

 56. เปียก

  ตรงข้ามกับ แห้ง

 57. ไป

  ตรงข้ามกับ มา

 58. พระ

  ตรงข้ามกับ มาร

 59. มิตร

  ตรงข้ามกับ ศัตรู

 60. มืด

  ตรงข้ามกับ สว่าง

 61. ไม่

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 62. ไม่เอา

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 63. ยิ้ม

  ตรงข้ามกับ บึ้ง

 64. ยืด

  ตรงข้ามกับ หด

 65. ยืน

  ตรงข้ามกับ นั่ง

 66. ยุ่ง

  ตรงข้ามกับ เรียบ

 67. รวย

  ตรงข้ามกับ จน

 68. ร้อน

  ตรงข้ามกับ เย็น

 69. เรียบร้อย

  ตรงข้ามกับ ลุ่มล่าม

 70. โล่ง

  ตรงข้ามกับ รก

 71. วิ่ง

  ตรงข้ามกับ หยุด

 72. เศรษฐี

  ตรงข้ามกับ ยาจก

 73. เศร้า

  ตรงข้ามกับ เบิกบาน

 74. สกปรก

  ตรงข้ามกับ สะอาด

 75. สมหวัง

  ตรงข้ามกับ ผิดหวัง

 76. สร้างสรรค์

  ตรงข้ามกับ ทำลาย

 77. สวย

  ตรงข้ามกับ ขี้เหร่

 78. สว่าง

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 79. สะอาด

  ตรงข้ามกับ สกปรก

 80. สั่น

  ตรงข้ามกับ นิ่ง

 81. สามัคคี

  ตรงข้ามกับ แตกแยก

 82. สาว

  ตรงข้ามกับ หนุ่ม

 83. สุข

  ตรงข้ามกับ ทุกข์

 84. สุจริต

  ตรงข้ามกับ ทุจริต

 85. สุภาพ

  ตรงข้ามกับ หยาบคาย

 86. สูง

  ตรงข้ามกับ ต่ำ

 87. ใส

  ตรงข้ามกับ ดำ

  กลุ่มคำตรงข้าม สี

 88. ใส่

  ตรงข้ามกับ ถอด

 89. หมด

  ตรงข้ามกับ มี

 90. หยาบ

  ตรงข้ามกับ ละเอียด

 91. หล่อ

  ตรงข้ามกับ อัปลักษณ์

 92. หลุด

  ตรงข้ามกับ ติด

 93. หวาน

  ตรงข้ามกับ ขม

 94. หอม

  ตรงข้ามกับ เหม็น

 95. หัวเราะ

  ตรงข้ามกับ ร้องไห้

 96. หิว

  ตรงข้ามกับ อิ่ม

 97. หื่อ

  ตรงข้ามกับ ใช่

  กลุ่มคำตรงข้าม ปฏิเสธ

 98. แห้ง

  ตรงข้ามกับ เปียก

 99. แหลม

  ตรงข้ามกับ ทู่

 100. อ้วน

  ตรงข้ามกับ ผอม

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download