ตัวอย่าง คำคมเตือนใจ ที่ใช้บ่อย 106 คำ

คำคมที่มีเนื้อหาเตือนใจ เตือนสติ เราสามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลาย ๆ สถานการณ์ในชีวิต

รวมตัวอย่างของ คำคมเตือนใจ ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง คำคมเตือนใจ ที่ใช้บ่อย 106 คำ
 1. กาย วาจา ใจ ที่เกิดแห่งบุญ ใจนั้นคือความคิด จิตหรือใจโดยความหมายเป็นสิ่งเดียวกัน จิตหรือใจเป็นสภาพเป็นกลาง ๆ ถ้าคิดเรื่องดีก็เป็นบุญ ถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็เป็นบาป สติเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของจิต ฝึกหัดให้เป็นผู้มีสติประจำจิตอยู่เสมอ
 2. การทูต คือ การแสดงออกถึงอำนาจของชาติด้วยถ้อยคำในการสนทนากันอย่างผู้ดี
 3. การฝึกฝนร่างกายต้องทำเป็นประจำ ต้องยืนหยัด ร่างกายของคนก็เหมือนกับเครื่องจักร ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอจึงจะไม่ขึ้นสนิม
 4. กินเหล้าเพื่อเข้าสังคม เป็นค่านิยมที่ผิด
 5. โกรธคนอื่น เหมือนจุดไฟเผาตัวเอง
 6. ของกินไม่กินย่อมเน่า เรื่องเก่าไม่เล่าย่อมลืม
 7. ขับรถช้า ๆ เทวดาคุ้มครอง ขับรถคะนองผีจองเฝ้าป่าช้า
 8. คนเกียจคร้านไม่ทำงาน เป็นคนพิการสากล
 9. คนโง่ชอบคิดแต่สิ่งที่ชั่ว ความคิดต่ำ คนฉลาดชอบคิดแต่สิ่งที่ดีงาม ความคิดสูง
 10. ความจริงอันน่าเกลียดเปิดเผยให้เห็นว่า ความกลัวเป็นรากฐานของการเชื่อฟัง
 11. ความชอบเป็นบ่อเกิดแห่งความขยัน ความขยันเป็นบ่อเกิดแห่งอัจฉริยะ
 12. ความรอบรู้ คือ สมบัติติดตัวที่มีค่ามากที่สุด
 13. ความสง่างามของชีวิต คือพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ความสง่างามจะพังพินาศ เมื่อทุบโอกาสจนเกิดวิกฤติ
 14. ความสะอาดเป็นบ้านพักของคนขยัน ความสกปรกเป็นบ้านพักของคนเกียจคร้าน
 15. ความสุขโลกีย์ได้ชั่วคราว ความสุขยืนยาวต้องเข้าหาธรรมะ
 16. ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณธรรมอันดีงามของอริยชน
 17. คอยตักเตือนตัวเอง ดีกว่าเพ่งโทษคนอื่น
 18. ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ไม่ใช่อยู่ที่คนของใคร
 19. คิดเอาแต่ได้จะเสียใจในภายหลัง
 20. จงทำงานด้วยสมอง อย่าทำงานด้วยลิ้น
 21. จงปรึกษาแม้กับศัตรู ถ้าเป็นคนฉลาด แต่จงอย่าทำตามคำแนะนำของมิตรผู้โง่เขลา
 22. จงยกฐานะของท่านให้สูงขึ้นด้วยตัวท่านเอง เนื่องด้วยตัวท่านเองนั้นเป็นทั้งศัตรูของตัวท่านเอง
 23. ใจมนุษย์จะประเสริฐได้เพราะความสะอาดผุดผ่อง
 24. ชาติใดให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าอิสรภาพ ชาตินั้นจะสูญเสียอิสรภาพ ชาติใดให้ความสำคัญ กับความสุขสบายและเงินมากกว่าอิสรภาพ ชาตินั้นจะสูญเสียความสุข ความสบาย เงิน สูญเสียอิสรภาพตามไปด้วย
 25. ชีวิตคือการต่อสู้ จงเป็นอยู่ด้วยความอดทน
 26. ชีวิตคือสนามรบ จะต้องพบทั้งความแพ้ความชนะ
 27. ชีวิตจริงไม่เหมือนฝัน แก้ด้วยการเพิ่ม จะเสริมปัญหา แก้ด้วยปัญญา ปัญหาจะลด
 28. ชีวิตไม่มีค่าอันใดในที่ซึ่งขาดอิสรภาพ
 29. แดนดินใดกันดารท่านเศรษฐี และไม่มีนักปราชญ์ฉลาดอาศัย ไม่มีแพทย์ พระราชา ชลาลัย แดนนั้นไซร้ไม่ควรอยู่ข้ามคืนวัน
 30. ถอนทุน เพิ่มกำไร (การค้า) ไม่ยินดีจะตาย แต่พร้อมที่จะตาย
 31. ถ้ากลัวเกินไป จะทำอะไรไม่สำเร็จ
 32. ถ้าขาดความพอดี จะเป็นหนี้ตลอดกาล
 33. ถ้าจะทำงานเพื่อชาติ อย่าแสวงหาอำนาจเพื่อตัว
 34. ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ อย่าเชื่อง่ายหูเบา
 35. ถ้าตกอยู่ใต้อำนาจยาเสพติด เท่ากับเผาชีวิตทั้งเป็น
 36. ถ้าถือคนบ้า ถ้าท้าคนเมา ถ้าเข้าคนผิด จะเป็นพิษแก่ตัว
 37. ถ้าทำงานมุ่งเพื่อตัว จะหมองมัวชั่วชีวิต ถ้าทำงานเพื่ออุทิศ สิ้นชีวิตชื่อยังอยู่
 38. ถ้าทำตัวแข่งกับสังคม ความล่มจมจะตามมา
 39. ถ้าทำตัวเห็นแก่ได้ อย่าหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
 40. ถ้าทำมักง่าย จะวุ่นวายภายหลัง
 41. ถ้าทำหูเบาเอาเขาว่า จะต้องน้ำตาตกใน
 42. ถ้าไม่กินอยู่เท่าที่มี จะได้เป็นเศรษฐีเงินกู้ ถ้าไม่อยากยากจน อย่าทำตนเป็นคนมั่งมี ถ้าอยากเป็นเศรษฐี ให้ทำทีเป็นคนจน
 43. ถ้าเสรีไม่มีเขต จะเป็นเหตุให้วุ่นวาย ถ้าเสรีตามกฎหมาย ความวุ่นวายสงบลง
 44. ถ้าหวังพึ่งแต่คนอื่น จะต้องกลืนน้ำตาตัวเอง
 45. ถ้าเห็นแก่กิน จะถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
 46. ถ้าอยากเป็นคนก้าวหน้า อย่ามัวอิจฉาคนอื่น
 47. ถ้าอยากเป็นคนมั่งมี อย่าเป็นคนดีแต่จ่าย
 48. ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ อย่าเหยียดหยามคนอื่น
 49. ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ อย่าขาดความยุติธรรม
 50. ถ้าอยากเป็นคนสบาย อย่าเบื่อหน่ายความเพียร
 51. ถ้าอยากมีความรู้ อย่าลบหลู่อาจารย์
 52. ถ้าเอาชนะด้วยอาวุธจะสิ้นสุดด้วยความแค้น ใช้ธรรมะชนะแทนความแค้นจะหายไป
 53. ถูกเตือนแล้วยังประมาทอยู่ นับเป็นคนโง่จะเสียใจภายหลัง
 54. ทางเหนื่อยหยุดพักได้ แต่ความแก่ไม่ยอมหยุด
 55. ท่ามกลางเสียงอึกทึกของอาวุธ กฎหมายก็เป็นใบ้
 56. ทำใจให้อยู่ได้สบายๆ ทุกสถานการณ์
 57. ทำดีเข้าไว้แม้ใครไม่เห็น ความสุขร่มเย็นเป็นสิ่งตอบแทน
 58. ทำบุญสร้างสวรรค์ การพนันสร้างหนี้
 59. เที่ยงธรรมทำให้แจ่มจรัส ซื่อตรงก่อให้เกิดบารมี
 60. โทษทัณฑ์ที่คนโกหกต้องได้รับนั้น ไม่ใช่เพราะคนไม่เชื่อคำพูดของเขา แต่เพราะเขาไม่สามารถเชื่อคำพูดของใครได้
 61. โทษทางกฎหมายหนีพ้น โทษทางกรรม คือ บุญบาปหนีไม่พ้น
 62. น้ำไม่จำกัดภาชนะ จะเทน้ำลงภาชนะใดน้ำก็ไม่ว่า แต่ภาชนะจำกัดน้ำ ภาชนะเล็กใส่น้ำได้น้อย ภาชนะใหญ่ใส่น้ำได้มาก ความดีไม่จำกัดบุคคล ใครจะนับถือก็ได้ แต่บุคคลจำกัดความดี
 63. ในบางระดับ อัจฉริยะเป็นผลึกแห่งหยาดเหงื่อแรงงาน
 64. บริวารมาเพราะน้ำใจมี บริวารหนีเพราะน้ำใจลด บริวารหมดเพราะน้ำใจแห้ง
 65. บางคนตายเพราะอุปัทวะเหตุ รถคว่ำ รถชนตายอยู่ตามถนน เปรียบเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บ้าน บ้านยังใหม่ สมบูรณ์ แข็งแรง แต่ถูกไฟไหม้อยู่ไม่ได้
 66. บ้านอีกลักษณะหนึ่ง เป็นบ้านที่เราเช่าเขาอยู่ เราจะอยู่ได้ตามสัญญานั้น ถ้าหมดสัญญาเช่าแม้บ้านหลังนั้นจะยังสมบูรณ์ แข็งแรง มั่นคง เราก็ต้องย้ายออกไป เหมือนกับบางคนแม้ยังหนุ่
 67. ประดับกายด้วยความดี มีราศีกว่าประดับเพชร
 68. ปราชญ์ไม่เคยกังวลเรื่องความเป็นความตายของตัวเอง แต่กังวลถึงอนาคตของชาติอยู่เสมอ
 69. เป็นทุกข์เพราะความจน ดีกว่าทนทุกข์เพราะเป็นหนี้
 70. เป็นอยู่อย่างเกียจคร้าน จะล้างผลาญสมบัติ เป็นอยู่อย่างประหยัด จะได้สมบัติจากตัวเอง
 71. เป็นอยู่อย่างบัณฑิต ชีวิตจะปลอดภัย
 72. เป็นอยู่อย่างหมดหวัง คือการขุดหลุมฝังตัวเอง
 73. ผู้ที่ช่ำชองการศึก ก็คือผู้ที่จูงข้าศึกเข้าสู่สนามรบ มิใช่ผู้ที่ถูกข้าศึกจูงเข้ามาเสียเอง
 74. ผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว ย่อมเอาชนะใจคนทั้งหลายได้
 75. ฟังมากได้ปัญญา ไม่ระวังวาจาได้โทษ
 76. มีทรัพย์อับปัญญา จะพาให้เดือดร้อน
 77. ไม่ใช่กิจการดีทำให้เป็นคนดี แต่คนดีจะทำให้กิจการดี
 78. ยอมลำบากเมื่อตอนต้น ดีกว่ายากจนทีหลัง
 79. ยอมลำบากเมื่อหนุ่ม ดีกว่าจะกลุ้มเมื่อแก่
 80. ยาม (เวลา) ที่น่าเห็นใจ ยามจน ยามเจ็บ ยามจาก
 81. ยินดีในสิ่งที่ตนได้ พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุด
 82. ร่างกายเปรียบเหมือนบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่ จิตใจเหมือนเจ้าของบ้าน
 83. รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ถ้าไม่รู้เขา ไม่รู้เรา รบร้อยครั้งแพ้ร้อยครั้ง
 84. ลักษณะของบ้าน ลักษณะหนึ่งเป็นบ้านที่เราสร้างอยู่เอง มีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้โดยตลอดไม่ต้องมีสัญญากำหนดกฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น (ตายเพราะหมดอายุ)
 85. ลืมอะไรก็ลืมได้ แต่อย่าหลงใหลลืมตัว
 86. โลกปัจจุบันดูไปไม่ต่างกับภูเขาไฟที่ใกล้จะระเบิด ในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนหนึ่งการเริ่มสู่เส้นสตาร์ทเข้าแข่งขันกับโลก
 87. โลกมีสองสิ่งที่สวยงาม คือ ความรักและความตาย
 88. วัตถุทรัพย์สินเงินทองนำมาเป็นเครื่องวัดศีลธรรมไม่ได้
 89. เวลาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ วันหนึ่ง 24 ชั่วโมง กลางคืนเป็นเรื่องของพระจันทร์ กลางวันเป็นเรื่องของพระอาทิตย์ เป็นสิ่งที่มีความจำกัด จะเร่งให้มากกว่านี้ก็ไม่ได้ ให้น้อยกว่านี้ก็ไม่ได้มนุษย์เกิดมาจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเวลาและตกอยู่ใต้อำนาจของเวลา จะทำธุระอะไรต้องรีบทำไม่เช่นนั้นชีวิตจะสูญเปล่า คือเวลาจะกลืนกินหมด มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่ใช้เวลาเท่าเทียมกัน ผู้ที่เกียจคร้านก็จะถูกเวลากลืนกิน ชีวิตจะสูญเปล่า
 90. เวลาไม่เคยทำให้คนเสียแต่คนต่างหากทำให้เสียเวลา
 91. ศาสนาเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของ ชาติพันธุ์ เป็นสัญลักษณ์แห่งภราดรภาพและบูรณภาพ ที่มีเนื้อแท้ของความรู้สึก
 92. สงบ สงัด ที่สงัด ใจไม่สงบ พบความวุ่นวาย ที่สงัด ใจสงบ พบความสุข
 93. ส่งเสริมการพนัน แข่งขันความมั่งมี ไม่เชื่อคนแต่เชื่อผี จะมั่งมีได้อย่างไร
 94. สะดวกนักมักง่าย สบายนักมักลืมตัว
 95. สาวอยู่แต่เจ็บป่วยล้มหายตายจาก เรียกว่าตายไปตามกรรม กรรมเหมือนสัญญาที่ทำไว้
 96. เสียอะไร เสียได้ แต่อย่าเสียความประพฤติ
 97. หนักแน่นดุจขุนเขา บางเบาเหมือนขนนก
 98. หนังสืออนุสรณ์เป็นสิ่งมีประโยชน์ เตือนให้ระลึกถึงความดีของ ผู้ตายแม้จะล่วงลับดับไปแล้ว แต่มีความดีประทับใจเหลือฝากกับ ญาติมิตร กับทั้งแสดงถึงน้ำใจของญาติมิตรที่มีชีวิตอยู่ ใช่ว่าจะรักกัน เมื่อมีชีวิตอยู่เท่านั้น แม้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ระลึกถึงอยู่
 99. หมั่นฟัง หมั่นคิด หมั่นถาม หมั่นบันทึก ลักษณะทั้งสี่นี้มีมาก แต่ที่ตั้งใจปฏิบัติมีน้อย เมื่อมีการปฏิบัติน้อย ผลการปฏิบัติธรรมจะปรากฏได้อย่างไร ?
 100. หวังได้ทรัพย์จากการพนัน คือความเพ้อฝันของคนสิ้นคิด
 101. หากท่านประสงค์จะเข้าใจชาติใด จงดูการเริงรำและการร้องเพลงของชาตินั้น อย่าไปสนใจกับการเมืองของเขา (แสดงว่านักการเมืองเชื่อไม่ได้)
 102. เห็นผู้ใหญ่ว่าโง่ เห็นนักเลงโตว่าฉลาด เห็นพ่อแม่ไม่สามารถ คืออุบาทว์บ้านเมือง
 103. เหล้าไม่ได้ทำให้คนเมา คนต่างหากเมาเหล้า
 104. อย่าคบคนชั่วเป็นมิตร อย่าทำบัณฑิตให้เป็นศัตรู
 105. อยู่คนเดียวอย่างสงบ ดีกว่าคบคนพาล
 106. อำนาจและเงินเป็นของไม่ยั่งยืน

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

คำคมเตือนใจ ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง คำคมเตือนใจ ที่ใช้บ่อย
Download