ค้นหาคำคมท้ายรถ

คำคมท้ายรถ "หลีกแหมะสูกูฟ้าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หลีกแหมะสูกูฟ้าว

    แถวอีสาน แปลว่า หลบหน่อยฉันรีบนะ

    คำคมท้ายรถ