ค้นหาคำคมท้ายรถ

คำคมท้ายรถ "คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดที่แกล้งโง่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด คนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดที่แกล้งโง่

    คำคมท้ายรถ