ค้นหาคำคมความรัก

คำคมความรัก "ถึงจะเป็น "คนคุ้นเคย" ถ้าเอาแต่ "ละเลย" ก็ อาจกลายเป็น แค่ "คนเคย" คุ้นกัน . . . ."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถึงจะเป็น "คนคุ้นเคย" ถ้าเอาแต่ "ละเลย" ก็ อาจกลายเป็น แค่ "คนเคย" คุ้นกัน . . . .

    คำคมความรัก