ค้นหาคำคมความรัก

คำคมความรัก "ความรักคือความ เข้าใจของคน2คน ไม่ใช่ความอดทนของคนๆเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ความรักคือความ เข้าใจของคน2คน ไม่ใช่ความอดทนของคนๆเดียว

    คำคมความรัก

คำคมความรัก ที่คล้ายกับ "ความรักคือความ เข้าใจของคน2คน ไม่ใช่ความอดทนของคนๆเดียว"   ได้แก่