ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You see things and you say, 'Why?'!But I dream things that never were; and I say, 'Why not?

    แปลว่า คุณเห็นบางสิ่งบางอย่าง คุณจะพูดว่าทำไม ในขณะที่ฉันได้เห็นความฝันของฉันซึ่งไม่เคยเป็นไปได้ ฉันพูดว่า ทำไมถึงไม่มีสิ่งนั้นล่ะ

    Listen to voicemalefemale