ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "We write our own destiny. We become what we do."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    We write our own destiny. We become what we do.

    แปลว่า ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ

    Listen to voicemalefemale