ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "We boil at different degrees."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    We boil at different degrees.

    แปลว่า คนเรามีจุดเดือดไม่เท่ากัน

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "Ralph Waldo Emerson" เหมือนกับ "We boil at different degrees."   ได้แก่