ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "To follow, without halt, one aim: There is the secret of success."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    To follow, without halt, one aim: There is the secret of success.

    แปลว่า เคล็ดลับของความสำเร็จคือการเดินทางอย่างต่อเนื่องไปสู่จุดมุ่งหมาย

    โดย Anna Pavlova

    Listen to voicemalefemale