ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Thinking: The talking of the soul with itself."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Thinking: The talking of the soul with itself.

    แปลว่า การคิด คือ การพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง

    โดย Plato

    Listen to voicemalefemale