ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "There is nothing either good or bad but thinking makes it so."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    There is nothing either good or bad but thinking makes it so.

    แปลว่า ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว

    โดย W.Shakespeare

    Listen to voicemalefemale