ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.

    แปลว่า ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

    Listen to voicemalefemale