ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The ripest peach is highest on the tree."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The ripest peach is highest on the tree.

    แปลว่า ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

    Listen to voicemalefemale