ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The reward of a good thing well done is to have it done."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The reward of a good thing well done is to have it done.

    แปลว่า รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "Ralph Waldo Emerson" เหมือนกับ "The reward of a good thing well done is to have it done."   ได้แก่