ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The only thing in life achieved without effort is failure."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The only thing in life achieved without effort is failure.

    แปลว่า มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

    โดย Anonymous

    Listen to voicemalefemale