ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

    แปลว่า อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเองเท่านั้น

    Listen to voicemalefemale

คำคมคน หมวด "Eleanor Roosevelt" เหมือนกับ "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."   ได้แก่