ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination.

    แปลว่า เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการตัดสินใจของเรา

    โดย Tommy Lasorda

    Listen to voicemalefemale