ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.

    แปลว่า ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

    โดย Anonymous

    Listen to voicemalefemale