ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.

    แปลว่า สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

    โดย Helen Keller