ค้นหาคำคมคน

คำคมคน "Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Progress always involves risk. You can't steal second with your foot on first.

    แปลว่า พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ คุณจะไม่สามารถขโมยเบสสอง ได้เลย ถ้าเท้ายังแตะเบส 1 อยู่

    โดย Fredrick Wilcox

    Listen to voicemalefemale